PARROQUIA SANTA CATALINA THOMÀS
PARROQUIA SANTACATALINA THOMÀS

PREVERES DE LA PARRÒQUIA

Mn. Ramon Lladó i Rotger

 

Mn. Joan Martorell i Mir

 

Mn. Rafel Prohens i Monserrat

 

Mn. Francesc Ramis i Darder

 

Mn. Jaume Ripoll i Janer

Parròquia Santa Catalina Thomàs
Plaça Santa Pagesa, 5
07010 Palma de Mallorca   Telèfon:34 971750778 / 071

 

parroquiasantacatalinathomas@gmail.com

 www.parroquiasantacatalinathomas.es

 

Enviar qualsevol nou material publicable a:

 

andreslozib@gmail.com

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Parroquia Santa Catalina Thomas