PARROQUIA SANTA CATALINA THOMÀS
PARROQUIA SANTACATALINA THOMÀS

ELS NINS I NINES DE CATEQUESI REBEN PER PRIMERA VEGADA EL SAGRAMENT DEL PERDÓ

El divendres 31 de març a les 20´30h. a l´església, els nins i nines de Catequesi que aquest any han de fer la Primera Comunió, reberen per primera vegada el sagrament de la Penitència. Acompanyats pels seus pares i altres familiars, visqueren tots junts una celebració gojosa en la que cantaren, escoltaren la Paraula de Déu i revisaren la seva vida per descobrir-hi aquelles coses de les quals es necessari arrepentir-se i demanar perdó a Déu.

          A l´Evangeli es va llegir com Jesús Ressuscitat el mateix capvespre de Pasqua encarrega als Apòstols que donin el perdó en nom seu: “Rebeu l´Esperit Sant, als qui perdonareu els pecats els quedaran perdonats” (Jo 20). A l´homilia el nostre rector Mn. Ramon LLadó Rotger,  parlà de la necessitat que tots, grans i petits, tenim de revisar la pròpia vida, d´arrepentir-nos, --és a dir, sentir dolor pel mal que hem fet i pel bé que hem deixat de fer, i  fer el propòsit  esforçar-nos per ésser millors-- ; és llavors quan podem acostar-nos a un prevere, com si ens acostàssim a Jesús, i dir-li amb senzillesa els nostres pecats; i ell, el sacerdot, en nom de Déu ens dóna el perdó i ens proposa  complir una penitència  que és un signe del perdó rebut. Déu, perquè ens estima, ens perdona generosament sempre que ens arrepentim i li demanam perdó.

          Després d´unes invocacions que a la vegada serviren d´examen de consciència, els petits, s´anaren acostant als distints preveres, se confessaren i reberen l´absolució. Acabades les confessions, tots junts donaren gràcies a Déu pel perdó rebut, i cada catequista regalà als nins del seu grup una petita patena de cartolina amb la data d´ahir que deia: “RECORD DE LA MEVA PRIMERA CONFESSIÓ”. Acabada la celebració s´anuncià que els pares i mares que vulguin rebre el sagrament, podran fe-ho, el Dimarts Sant a les 20h. a la celebració comunitària de la Parròquia.

 

Feu clic a la foto de sota el text per veure més imatges (una mica borroses i "improvisades", però són millor que no res)

Parròquia Santa Catalina Thomàs
Plaça Santa Pagesa, 5
07010 Palma de Mallorca   Telèfon:34 971750778 / 071

 

parroquiasantacatalinathomas@gmail.com

 www.parroquiasantacatalinathomas.es

 

Enviar qualsevol nou material publicable a:

 

andreslozib@gmail.com

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Parroquia Santa Catalina Thomas